Welkom!

Het verheugt ons dat ook jij geïnteresseerd bent in de toekomst van onze energie- en elektriciteitsvoorziening. Voor mensen als u riepen we deze ‘vrijplaats’ in het leven.  Deze vrijplaats ging van start  met een boeiende inspiratiedag met 15 experts in Geetbets op  op 15 oktober .  Hun bevindingen en vragen worden verder uitgewerkt op het forum:elektriciteit.vrijplaats .  Welkom om hen te vervoegen !

Onder de warmte van een herfstzonnetje boog een deelgroep zich over 'lokaal ondernemen met elektriciteit"
In het prachtige domein van de Heerlijckyt van Elsmeren, onder de warmte van een herfstzonnetje boog een deelgroep zich over ‘lokaal ondernemen met elektriciteit”.

 


Als burger kan jij vanuit je eigen ervaring, leek of expert, ertoe bijdragen dat de talk-of-the-day rond het ‘afschakelen’ opgewaardeerd worden naar een toekomst-visie en initatieven van ‘omschakeling’. Verder lezen

Afschakelen of omschakelen!?

Onze elektrische stroom, in systemisch perspectief.

Woensdag 15 oktober — 10u-16u
Heerlijckyt van Elsmeren – Geetbets

Een inspiratie- en ontmoetingsdag voor mensen die hun energie en de ingrijpende keuzes daarrond zelf in handen (willen) nemen. Betrokken burgers, beleidsverantwoordelijken, onderzoekers, pioniers van lokale initiatieven, ondernemers en andere geïnteresseerden leggen hun kennis van het energie-landschap samen; gaan op zoek naar nieuwe tendensen en mogelijkheden; en kijken uit naar perspectieven die hen versterken in hun eigen praktijk.

Elke inbreng telt. We maken intensief gebruik van nieuwe dialoog-technieken en systemische opstellingen.
Opzet
We bieden de gelegenheid om het gesprek rond de mogelijke stroomtekorten op te tillen naar een breder en meer duurzaam perspectief.
In een ongebonden én verbindende setting wordt een vruchtbare uitwisseling mogelijk gemaakt tussen de persoonijke expertise van sterk verschillende betrokkenen in het energie-landschap.
Feiten, mogelijkheden en keuzes in het elektriciteits-landschap worden gedeeld, verder onderzocht en in systemisch perspectief geplaatst.Geëngageerde actoren vinden versterkende connecties.Er wordt een forum actief, waar nieuwe, meer effectieve deeloplossingen en totaal-benaderingen van de stroomvoorziening en -benutting naar voor komen. Vragen, antwoorden en mogelijke initiatieven vinden hun weg naar de publieke ruimte en naar waar ze hun werk kunnen doen.
Initiatief en begeleiding

Ilona Piron is onderzoekster, gastvrouw en vragende partij.
Rik Verschueren is facilitator van multistakeholders-dialogen en systemisch opsteller.

Ilona en Rik nemen dit initiatief vanuit hun betrokkenheid als burger en professional bij de transities naar een samenleving gebaseerd op nieuwe paradigmas.

Ilona heeft een zekere technische expertise vanuit haar consultancy-functie bij o.m. Wase Wind, en beiden beschikken over een brede algemene kennis op het vlak van kringlopen van grondstoffen en energie.
Rik Is beslagen in sociale technologie gebaseerd op Systemische opstellingen, Ervaringsleren, Theory-U, Spiral Dynamics, Art of Hosting. Ilona is bedreven met Spiral Dynamics and Art of Hosting.

Werkwijze in 4 regels

Ontmoeten, inbrengen, kijken, waarderen, loslaten, ruimte maken voor het ongekende, het optimum zichtbaar laten worden, krachten versterken die daaraan bijdragen, scenario’s ontwerpen die empoweren en die krachten bundelen, systemische visie ontwikkelen en meenemen.

Kader en finaliteit

Een ruimere ‘vrijplaats-elektriciteit’ gaat van start met deze inspiratie- en ontmoetingsdag in oktober. Als resultaat zien we onder meer een aantal sterke nieuwe onderzoeksvragen. Ongetwijfeld onstaan er nieuwe connecties en mogelijk ook actieonderzoek en nieuwe initiatieven, klein of groot.. De verdere ontmoeting en uitwisseling vindt zijn digitale basis: ‘ad hoc’ in de FaceBook-groep ‘elektriciteit‘ en enigszins geordend in het gemodereerde forum ‘elektriciteit.vrijplaats.be‘.
Na verloop van 6 maanden wordt het project afgesloten met een nieuwe ontmoetings- en studiedag en het breed beschikbaar maken van de info en evt. conclusies.

Wat er verder ontstaat laten we open. We spelen wel met het idee om het proces en de informatie te gaan  verwerken in boekvorm/ multimediale uitgave. Daarbij zoeken we uit hoe de ‘community’ van bijdragers ook gewaardeerd kan worden.

Prijs

Particulieren: 56€ onkostenvergoeding + vrije bijdrage.
Zelfstandigen en organisaties: 100€ + 21%btw + evt. sponsoring
Een heerlijke lunch met broodjes, versnaperingen, koffie en thee zijn in de prijs inbegrepen.
Deelname aan deze dag geeft gratis toegang tot het forum elektriciteit.vrijplaats.be

Inschrijven

Inschrijven voor de live-vrijplaats op 15 oktober 2014 kan je hier. Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel deelnemen aan het   digitale forum schrijf je dan hier in.

Maatschappelijke thema's, in systemisch perspectief