Welkom!

Het verheugt ons dat ook jij geïnteresseerd bent in de toekomst van onze energie- en elektriciteitsvoorziening. Voor mensen als u riepen we deze ‘vrijplaats’ in het leven.  Deze vrijplaats ging van start  met een boeiende inspiratiedag met 15 experts in Geetbets op  op 15 oktober .  Hun bevindingen en vragen worden verder uitgewerkt op het forum:elektriciteit.vrijplaats .  Welkom om hen te vervoegen !

Onder de warmte van een herfstzonnetje boog een deelgroep zich over 'lokaal ondernemen met elektriciteit"
In het prachtige domein van de Heerlijckyt van Elsmeren, onder de warmte van een herfstzonnetje boog een deelgroep zich over ‘lokaal ondernemen met elektriciteit”.

 


Als burger kan jij vanuit je eigen ervaring, leek of expert, ertoe bijdragen dat de talk-of-the-day rond het ‘afschakelen’ opgewaardeerd worden naar een toekomst-visie en initatieven van ‘omschakeling’. In een vrijplaats is ruimte voor alle opties, alle feiten, diverse waarden en diverse engagementen. Ons doel is dat er uitwisseling plaats vindt en dat dat ‘wat nog niet gezien werd’ mee in beeld kan komen. Zodat de ingrijpende keuzes, die op vele niveaus  zullen genomen moeten worden, kunnen gevoed worden met pertinente vragen en antwoorden.


We hopen u in elk geval verder te mogen ontmoeten: live of online.

Rik Verschueren          –          Ilona Piron