Zo buiten zo binnen: natuurwijzer stad?

Sinds 2006 begeleidde ik met Buitenkans talloze personen en organisaties een eind mee op hun pad van ontwikkeling naar zelfkennis, succes en voldoening.  Ik benutte de inspirerende kracht van de natuur. Ik werkte met intuïtie en ratio. Ik gebruikte oude en nieuwe kennis. Ik deed ervaring op met een breed pallet aan methodes.

We naderen de tijd waarin -door onze nakomelingen- aan elke organisatie en aan iedere volwassene, gevraagd wordt om streven en handelen (nog) effectiever af te stemmen op het grotere ecosysteem. Geluk en succes krijgen pas duurzaam zin in het licht van die grotere werkelijkheid . Een hele uitdaging !

Ik stel mijn schat aan ervaring graag ter beschikking aan wie die uitdaging ernstig wil opnemen, ongeacht in welke situatie en langs welke weg.

  • Ik nodig je daartoe uit in de natuur. De natuur leert ons om opnieuw 'deel te zijn' van het ecosysteem; en vanuit die verbinding te handelen.  Mijn vaste werkplek 'in het hart van het prachtige Merode-gebied' biedt daar een heerlijk kader voor. Mijn leven dicht bij de natuur maakte mij ongevraagd 'natuurwijzer'.
  • Ik kom ook naar je toe met systeemopstellingen. Talloze opstellingen zowel voor individuen als voor organisaties, toonden mij de kracht van dit werk om onbeheersbare factoren in het complexe geheel waar te nemen, en visie en handelen daarop af te stemmen.
  • Ik laat je delen in mijn kennis en ervaring als sociaal ondernemer, experimenteel onderzoeker, landbouwer.. natuurwijzer.
  • Ik biedt als procesbegeleider een aanbod op maat, zowel voor teams, groepen, als individuen.

 

De tijd is voorbij dat we de wereld en onze levens kunnen opsplitsen in diverse werkelijkheden. Elke biotoop is deel van het geheel. De ene is al wat natuur-wijzer dan de andere.  Het fascineert mij ook hoe in technologie en natuur, individu en collectief, mannelijkheid en vrouwelijkheid, immateriële overvloed en materiële beperkingen, delen en ondernemen, en al die schijnbare tegenstellingen het pad al klaar lijkt te liggen, dat leidt naar duurzame welvaart, welzijn en heling en naar al wat je jezelf, je 'verwanten' en de hele wereld ook maar kan toewensen.