>> ontvang onze nieuwsbrief    

Hoezo natuurwijzer?

Sinds 2006 faciliteert 'Buitenkans' personen en organisaties op hun pad van ontwikkeling. Ik benut daarbij een breed pallet aan coachende methodes en inzichten. Ik werk met  intuïtie en ratio, oude en nieuwe kennis. Ik werk graag met familie- en andere systeemopstellingen, oude en nieuwe ceremonies en vooral ook de inspirerende en helende kracht van de natuur.

In 2016 geleden richtte ik de cv Bright Futures op, waarmee we een hoeve met 7ha grond (in) 'het hart van de Merode' kochten. Het werd de zalige thuisbasis voor onze coaching-wandelingen, zweethutceremonies, familie-opstellingen en cirkels. Tegelijkertijd verwierven we heel wat kennis en ervaring rond vele aspecten van 'commoning' en het faciliteren van 'gemeenschapsgrond'.  Het project was 'een rakeling': het project droeg vele vruchten, maar kwam net te vroeg: er was net teveel te leren en trotseren om het op korte termijn leefbaar te houden. Met de overname door stichting Lenteland werd het roer omgegooid. Als lokaal bestuurder bleef ik sterk betrokken bij de overgang van het hart v/d Merode naar de regeneratieve boerderij 'Strackxhoeve'.

Ik stel mijn ervaring en affiniteit graag ten dienste van sociale en innovatieve ondernemers.Buitenkans biedt je de kans je activiteit vanuit nieuwe oogpunten te zien, maar steeds met directe voeling van het unieke van je dagdagelijkse realiteit.

Buitenkans kan je helpen terug/meer 'zin' te vinden.
Ik begeleid je naar die 'plaats' waar je kan voelen hoe alles met alles verbonden is, en van waaruit je je heel eigen 'commitment' voor de wereld kan aangaan, in 'volle goesting' en met een rijkdom aan groeipotentieel.

Toekomstige generaties vragen ons: "Welke wereld geef je aan ons door?" "Hoe draag jij bij aan het welbevinden van het grotere ecosysteem van mens en al wat leeft ? Ben je bereid om meer te leren genieten van de oneindige immateriële overvloed, met minder materieel krediet op de toekomst? "

Dit zijn uitdagende vragen! Het antwoord neemt voor elkeen een eigen vorm aan, maar wie er mee aan de slag gaat, slaat definitief het avontuurlijke pad in van wisselend 'verlies en succes' naar duurzame voldoening en zin.

Van wankel geluk en succes 
naar duurzame voldoening en zin!

Ik stel met Buitenkans graag een stuk van mijn kostbare tijd en  ervaring ter beschikking  aan wie op dit pad de weg zoekt, ongeacht wat je al hebt bereikt of in welke context je actief bent! Zowel als persoon of met je organisatie.
Ik loop met je mee langs het zichtbare en het onzichtbare, en dit zowel op persoonlijk als op collectief vlak.

Je bent welkom voor een gans traject of voor een eenmalige ontmoeting of interventie. 

 

  • Vraag mij als procesbegeleider, zowel individueel als met groepen. Maak gebruik van de geprogrammeerde workshops of een aanbod op maat.
  • Trek met je vragen de natuur in.  
    De natuur leert ons om opnieuw 'deel te zijn' van het ecosysteem; en vanuit die verbinding te handelen.  Mijn leven dicht bij de natuur maakte mij naar verluid 'natuurwijzer'. Ik leer je te ervaren wat de natuur je te vertellen heeft.. over wat dan ook waar je mee worstelt of naar streeft.
  • Met systeemopstellingen krijg je een heel nieuwe kijk, over kwestie die je hardnekkig bezighouden. Een andere dimensie lijkt in het spel, maar we houden het dicht bij jou realiteit. Familie- en organisatie-opstellingen stellen je in staat om onbeheersbare factoren in het complexe geheel 'anders' waar te nemen, en visie en handelen met vanzelfsprekendheid, daarop af te stemmen.
  • Doe desgewenst een beroep op mijn kennis en ervaring als sociaal ondernemer, experimenteel onderzoeker, landbouwer, natuurwijzer.
  • Je kan mij ook engageren als ideeëngenerator, ongeconditioneerd, creatief en 'out of the box', of met de precisie van een klamper of acapuncturist.

7 jaar geleden richtte ik de cv Bright Futures op, waarmee we een hoeve met 7ha grond (in) 'het hart van de Merode' kochten. Het werd de zalige thuisbasis voor onze coaching-wandelingen, zweethutceremonies, familie-opstellingen en cirkels. Tegelijkertijd verwierven we heel wat kennis en ervaring rond vele aspecten van 'commoning' en het faciliteren van 'gemeenschapsgrond'.  Het project was 'een rakeling': het project droeg vele vruchten, maar kwam net te vroeg: er was net teveel te leren en trotseren om het op korte termijn leefbaar te houden. Met de overname door stichting Lenteland werd het roer omgegooid. Als lokaal bestuurder bleef ik sterk betrokken bij de overgang van het hart v/d Merode naar de regeneratieve boerderij 'Strackxhoeve'.

Ik stel mijn ervaring en affiniteit graag ten dienste van sociale en innovatieve ondernemers.

Meer info vind je op deze site of bezorg ik je na een mail of telefoontje.

Rik Verschueren,