>> ontvang onze nieuwsbrief    

Hoezo natuurwijzer?

Sinds 2006 begeleidt Buitenkans personen en organisaties op hun pad van ontwikkeling.  We benutten de inspirerende kracht van de natuur. We werkten met intuïtie en ratio. We deden beroep op oude en nieuwe kennis. We ontwikkelden vakkennis met een breed pallet aan methodes en inzichten. Dit overigens met dank aan alle opleiders, en niet in het minst aan alle cliënten die ons hun vertrouwen en tegelijk ook vele leerkansen gaven!

De tijd is gekomen waarin de vragen van onze toekomstige generaties steeds luider klinken: "Welke wereld geef je aan ons door?" "En hoe dragen jullie maximaal bij aan het welbevinden van het grotere ecosysteem van mens en al wat leeft ? Zijn jullie in staat om meer te leren genieten van de oneindige immateriële overvloed, maar met minder krediet of zelfs roofbouw op de toekomst? "

Dit zijn uitdagende vragen! Voor iedereen nemen zij ook een eigen vorm aan. Ontsnappingsroutes langs kortzichtigheid, cynisch of naïef egocentrisme en geloof liggen voor het grijpen.   Maar wie ermee aan de slag gaat, slaat ook het avontuurlijke pad in van wisselend succes naar duurzame voldoening en zin.

Natuur-wijzer, van wankel geluk en succes 

naar duurzame voldoening en zin!

Ik stel met Buitenkans graag een stuk van mijn kostbare tijd en mijn schat aan ervaring ter beschikking  aan wie zich op dit pad begeeft (of bevindt).  Ongeacht waar je nu staat en in welke context je actief bent! Zowel als persoon of met je organisatie. Ik loop met je mee langs het zichtbare en het onzichtbare, en dit zowel op persoonlijk als op collectief vlak. Je bent welkom voor een gans traject of voor een eenmalige ontmoeting of interventie. 

  •  
  • Ik nodig je uit in de natuur.
    De natuur leert ons om opnieuw 'deel te zijn' van het ecosysteem; en vanuit die verbinding te handelen.  Mijn leven dicht bij de natuur maakt mij nog elke dag 'natuurwijzer'. Ik werk graag vanaf mijn vaste werkplek in het hart van het prachtige Merode-gebied. Voor groepen ga ik ook op verplaatsing.
  • Ik kom ook naar je toe met systeemopstellingen
  • Talloze persoonlijke opstellingen en het werken met 'theateropstellingen' organisaties, toonden mij de kracht van het systeemopstellingen. Dit werk stelt je o.m. in staat om onbeheersbare factoren in het complexe geheel 'anders' waar te nemen, en visie en handelen daarop af te stemmen.
  • Ik laat je ook graag delen in mijn kennis en ervaring als sociaal ondernemer, experimenteel onderzoeker, landbouwer, natuurwijzer, daar waar die relevant is voor jou ontwikkeling.
  • Gebruik mij als inspirerende ideeëngenerator, ongeconditioneerd, creatief en 'out of the box', of met de precisie van een klamper of acapuncturist.
  • Ik bied als procesbegeleider een aanbod op maat

Meer info vind je op deze site of bezorg ik je na een mail of telefoontje.

Rik Verschueren,
hart v/d Merode, 1 januari 2019