>> ontvang onze nieuwsbrief    
Buitenkans is een onderneming van Rik Verschueren,
onafhankelijk individueel en sociaal-cultureel maatschappelijk werker,
in wisselende samenwerkingen met diverse collega's.

 


 www.buiten-kans.be verhuist binnenkort naar een andere platform.
Up-to-date-info vind je momenteel dus in:
 https://buiten-kans.weebly.com
Excuses voor het ongemak.

 


Professionele begeleiding op je pad van ontwikkeling.

Sinds 2006 faciliteer ik met 'Buitenkans' personen en organisaties op hun pad van ontwikkeling. Ik gebruik daarbij een breed pallet aan coachende methodes en inzichten. Ik werk met intuïtie en ratio, oude en nieuwe kennis. Tot mijn 'toolbox' behoren onder meer: familie- en andere systeemopstellingen, oude en nieuwe ceremonies, individuele coaching, nieuwe dialoog- en organisatievormen. De natuur, met haar inspirerende en helende kracht, is mijn favoriete werkomgeving. Waar mogelijk gaan we 'outdoor' dus, maar 'indoor' kan even goed. 

Buitenkans helpt je 'zin' te vinden, knopen weg te werken, het leven en 'de liefde' te laten stromen.
Ik begeleid je naar die 'plaats' waar je kan voelen hoe alles met alles verbonden is, en van waaruit je je heel eigen 'commitment' voor de wereld kan aangaan, in 'volle goesting' en met vertrouwen in je verdere groeipotentieel.
Als deelnemer neem je de buitenkans je 'kwestie', je wereld, je wezen en je activiteit vanuit nieuwe oogpunten te zien. We houden daarbij directe voeling met het unieke van je dagdagelijkse realiteit.
Het vertrekpunt is altijd waar jij staat, en waar jij naartoe wil.Iedereen welkom.

Iedereen, die zich uit eigen beweging aanmeldt, is welkom.  
Buitenkans biedt geen therapie aan. Soms zijn er kwesties waarbij je meer gespecialiseerde begeleiding nodig hebt. 
Ik integreer wel licht therapeutisch werk in de begeleidingen. Daarvoor heb ik de basisopleiding en ervaring.
Geregeld wordt ik ook ingezet 'complementair' aan een therapeutisch begeleidingstraject. Met succes.

Als systemisch werker ben ik ook steeds op verkenning naar methoden en opdrachten die kunnen bijdragen aan een meer 'collectieve heling'.  Dit is een vakgebied in volle ontwikkeling. Groepstherapie, sjamanisme, kunst, en andere culturen wijzen ons al in die richting. Ons aanbod "zweethutceremonie" is ook van die orde. Waar passend maken we  graag gebruik van heel wat ervaring en vormen uit die tradities.   Met THEO-theateropstellingen en maatschappelijke opstellingen, ontwikkelde ik ook nieuwe vormen in die praktijk.  Ik sta dus, met veel zin én ervaring, ook open voor een bijdrage bij experimentele initiatieven, onderzoek, multi-stakeholderswerk, corporate rituals.. En

Vanuit mijn rijk verleden  als 'coöperatief ondernemer en sociaal innovator' begeleid ik speciaal graag mensen met engagement, drive, creativiteit en zorg voor de samenleving. 


Vragen staat vrij.

 • Vraag mij als procesbegeleider, zowel individueel als met groepen. Maak gebruik van de geprogrammeerde workshops of een aanbod op maat.
 • Wandelcoaching. Trek met je vragen de natuur in.  
  De natuur leert ons om opnieuw 'deel te zijn' van het ecosysteem; en vanuit die verbinding te handelen.  Leven dicht bij de natuur maakt ons 'natuurwijzer'. Ik begeleid je naar wat de natuur je te vertellen heeft en naar een ongecompliceerd bewustzijn, waar je ook bent, deel te zijn van de natuur.
 • Met systeemopstellingen krijg je een heel nieuwe kijk, over kwesties die je hardnekkig bezighouden. We raken schijnbaar 'onzichtbare' dimensies aan, met een gunstig effect op jouw dagelijkse realiteit. Wat jou verder helpt is het belangrijkste. Familie- en organisatie-opstellingen stellen je in staat om onbeheersbare factoren in het complexe geheel 'anders' waar te nemen, en visie en handelen met vanzelfsprekendheid, daarop af te stemmen.
 • Verbreed je visie, door ze af te toetsen aan mijn kennis en ervaring en aan mijn inlevingsvermogen als breed-geïnteresseerde 'generalist', sociaal ondernemer, experimenteel onderzoeker, landbouwer, natuurwijzer.
 • Je kan mij ook engageren als ideeëngenerator, ongeconditioneerd, ongeremd creatief en 'out of the box', of net met de precisie van een klamper (roofvogel) of acapuncturist.
 • Maak gebruik van mijn IDG-engagement en netwerk (zie hieronder).
 • Momenteel ontwikkel ik ook een aanbod om te verblijven en gebruik te maken van mijn inspirerende locatie, met begeleiding, in Ramsel (Herselt).
  Heb je daar nu al interesse in? Vraag ernaar !


Zo binnen zo buiten.

Toekomstige generaties vragen ons: "Welke wereld geef je aan ons door?" "Hoe draag jij bij aan het welbevinden van het grotere ecosysteem van mens en al wat leeft ? Ben je bereid om meer te leren genieten van de oneindige immateriële overvloed, met minder materieel krediet op de toekomst? "
Dit zijn uitdagende vragen! Het antwoord neemt voor elkeen een eigen vorm aan. Wie er mee aan de slag gaat, slaat definitief een avontuurlijk pad in van verandering, vallen en opstaan, innerlijke groei, levenslang leren. Het werk is nooit af, maar je groeit wel naar een leven met veel zin,  voldoening en positieve impact.

Ik stel met Buitenkans graag mijn tijd en ervaring ter beschikking aan wie op dit pad de weg zoekt, ongeacht wat je al hebt bereikt of in welke context je actief bent! Zowel als persoon of met je organisatie.  Je bent welkom voor een gans traject of voor een eenmalige ontmoeting of interventie. 

De micro-wereld en de macro-wereld zijn in mijn werk altijd verbonden geweest. Ik ben dan ook blij mij in te kunnen schakelen in een internationale beweging rond de 'Inner Development Goals' (IDG's). Het gaat om een brede consensus rond '"Innerlijke OntwikkelingsDoelen' die we als mensheid en in het bijzonder als leiders, nodig hebben om de eerder geformuleerde SDG's, de 'sociale en duurzame ontwikkelingsdoelen' te kunnen realiseren. Sinds mijn (gedeeltelijke pensionering) ben ik mij vrijwillig gaan inzetten voor de lokale Hub van deze beweging en haar mogelijk impact in Vlaanderen.
Aarzel niet om beroep op Buitenkans te doen als je rond één of meerdere van deze ontwikkelings-doelen persoonlijk wil werken. Of verken een mogelijke deelname aan de IDG-Hub Vlaanderen, en kom zo in contact met de IDG-tools en met een groeiend aantal begeesterde professionals en vrijwilligers.

 

Meer info vind je op deze site of bezorg ik je na een mail of telefoontje.

Rik Verschueren

Zelfstandig individueel en sociaal-cultureel maatschappelijk werker.