Alles is natuur, ook wij, mensen en onze invloedrijke creaties. 

Waarom Buitenkans niet openen met een prachtige foto van ongerepte natuur? 
De tijd is voorbij dat we de wereld en onze levens konden opsplitsen in afgescheiden werkelijkheden. Elk leven, elke biotoop is deel van het geheel. Elke biotoop is natuur, hoeveel of hoe weinig hij ook door de mens mee gecreëerd is. De ene omgeving is al wat natuur-wijzer dan de andere. De tijd is gekomen dat we als mens, individueel en met onze gemeenschappen en organisaties, ons 'stewardship' over deze aarde op een volwassen manier gaan opnemen.
Technologie en natuur, individueel en collectief belang, immateriële overvloed en materiële beperkingen, delen en ondernemen, mannelijk/vrouwelijk, stad/platteland en al die schijnbare tegenstellingen dragen samen het potentieel in zich voor een 'Bright Future' van duurzame vrede, welvaart, welzijn en heling. En voeg daar gerust aan toe al wat jij aan je jezelf, je 'verwanten' en de hele wereld mag toewensen. Vluchten kan niet meer. De natuur in de stad brengen, en plaatsen opzoeken waar de natuur 'vanzelfsprekender' is, kan nog wel.

Als Natuurwijzer sta ik je bij om die vanzelfsprekende natuur te vinden: zowel binnen als buiten jou als individu of als groep.