Als mens zijn we in wezen meer gelijk, dan verschillend.
Al te dikwijls worden mensen beknot in rollen en maatschappelijke posities waar ze nooit zelf voor kozen.
Het is dus goed dat de beweging naar 'gelijkheidwaardigheid' zich op vele vlakken manifesteert!
Soms worden daarbij de verschillen echter ontkend en zelfs bestreden.
In de praktijk zien we hoe mensen zich dikwijls ofwel conformeren aan 'verschillende' opgelegde clichés, ofwel er zich net van afwenden. Het is een 'halfslachtige' oplossing voor de spanning die het verschillend zijn teweeg brengt.
Wanneer het verschil echter vrij mag ervaren en beleefd worden wordt het net interessant; opwindend; vruchtbaar!  

In mijn coachings, opstellingen en andere Buitenkans-activiteiten ontmoet ik steeds opnieuw de kracht van onze gender-essentie.   
Ik verzorgde verschillende programma's waar we met mannen en vrouwen samen op zoek ging naar die essentie.

Sinds lange tijd begeleid ik, als man, geregeld activiteiten exclusief gericht op mannen.  Daarin gaan we, samen met andere mannen, op zoek naar de 'mannelijkheid' die bij ons past en het leven dient.  Een man heeft de nabijheid van andere mannen nodig om zijn eigen mannelijke waarde voluit te kunnen omhelzen. Van daaruit kan hij dan steeds opnieuw, in zijn eigen kracht, de wereld, de vrouw / het vrouwelijke ontmoeten, hen dienen en ervan genieten. 

Verwacht u in de toekomst ook opnieuw aan een gelijkaardige Buitenkans, exclusief voor vrouwen, begeleid door een vrouw.

  

Alles is natuur, ook wij, mensen en onze invloedrijke creaties. 

Waarom Buitenkans niet openen met een prachtige foto van ongerepte natuur? 
De tijd is voorbij dat we de wereld en onze levens konden opsplitsen in afgescheiden werkelijkheden. Elk leven, elke biotoop is deel van het geheel. Elke biotoop is natuur, hoeveel of hoe weinig hij ook door de mens mee gecreëerd is. De ene omgeving is al wat natuur-wijzer dan de andere. De tijd is gekomen dat we als mens, individueel en met onze gemeenschappen en organisaties, ons 'stewardship' over deze aarde op een volwassen manier gaan opnemen.
Technologie en natuur, individueel en collectief belang, immateriële overvloed en materiële beperkingen, delen en ondernemen, mannelijk/vrouwelijk, stad/platteland en al die schijnbare tegenstellingen dragen samen het potentieel in zich voor een 'Bright Future' van duurzame vrede, welvaart, welzijn en heling. En voeg daar gerust aan toe al wat jij aan je jezelf, je 'verwanten' en de hele wereld mag toewensen. Vluchten kan niet meer. De natuur in de stad brengen, en plaatsen opzoeken waar de natuur 'vanzelfsprekender' is, kan nog wel.

Als Natuurwijzer sta ik je bij om die vanzelfsprekende natuur te vinden: zowel binnen als buiten jou als individu of als groep.