Soms leven we onbewust het leven van iemand anders in onze familie van herkomst. We doen dit uit "blinde liefde" voor het systeem waarin we geboren zijn. Je neemt de last over van iemand die misschien vergeten is, wiens lot niet geëerd is, iemand die is buitengesloten.

Een familie-opstelling kan je daar inzicht in geven en kan je, zonder dat je het hele verhaal hoeft te kennen, mogelijke wegen wijzen om je los te maken uit oude verstrikkingen.

Maar we hoeven niet altijd zo ver terug te gaan. Zoals onze familie een invloedrijk 'systeem' is waardoor ons welbevinden en gezondheid sterk bepaald worden, zo maakt elke opdracht of vraagstuk in ons leven deel uit van een systeem van invloedrijke factoren. Met systeem-opstellingen kan als het ware elk vraagstuk waarmee je te maken krijgt voor je 'opgesteld' worden. Daarmee kan je inzicht krijgen, en wegen waarnemen waar je normaal aan voorbij zou gaan.

 

Minstens even belangrijk zijn de 'systemen' van organisaties en de maatschappij waarvan we deel uitmaken. Dikwijls voelen we ons daar machteloos in. We worden we naar aanleiding van allerhande voorvallen in het defensief gedrukt. Maar hoe zou het zijn als we een bredere kijk konden krijgen in het samenspel van krachten dat ons zo onmachtig maakt? Met een organisatie- of een maatschappelijke opstelling leer je te onderscheiden waar je het gevecht en de verzoening met jezelf moet aangaan, en waar je echt iets kan ondernemen in de organisatie- of samenleving waar je deel van uitmaakt.


 

Wie en wat is er in het spel ?

Hoe gaat een opstelling in zijn werk? Wie en wat is erbij betrokken?

Alle aanwezigen.

Zijn getuige van het gebeuren. Scheppen de juiste sfeer waarin 'wat belangrijk is zich kan tonen'. Kunnen genieten van de intense gevoelens, de verbondenheid en het -dikwijls heel herkenbare- 'drama' (al dan niet met happy end.) dat zich voor hun ogen ontvouwt.

De representanten

Worden door de vraagsteller gekozen en in de ruimte letterlijk 'opgesteld'. (Kunnen weigeren.) Hoeven verder niets te doen dan te vertellen wat ze voelen. Geven aldus de nodige informatie over het deel dat zij in het opgestelde systeem 'representeren'. Blijken dikwijls opgesteld te worden in 'posities' die hen in hun eigen persoonlijke kwesties eveneens vooruit helpen.

De vraagsteller.

Is echt gemotiveerd om iets te doen aan zijn 'kwestie'. Vertelt, zonder al te veel details, zijn 'brandende' vraag aan de facilitator. Kiest de representanten en zet hen neer. Hoeft verder niets te doen dan af en toe een vraag te beantwoorden en waar te nemen. Het systeem ontvouwt zich voor zijn ogen. Soms neemt hij op het eind de plaats in van degene die hem/haarzelf vertegenwoordigt.

De facilitator.

Stelt vragen aan de representanten en de vraagsteller. Voelt nauwkeurig in, zonder zijn eigen conclusies te trekken. Gaat vervolgens representanten verplaatsen, opnieuw invoelen en vragen stellen, tot er een nieuwe ordening ontstaat die verduidelijking geeft en een begin van heling/'oplossing' biedt.

De omgeving.

De expertise van Buiten-kans bestaat erin om een sfeer te scheppen waarin het ongekende zichtbaar wordt. Daarom bieden we onze opstellingen graag aan in de buiten-lucht en maken we er ook graag een feest van met zang, muziek en fijne sensaties.

Maar net zo goed werken we in een zakelijke omgeving waar we snel en efficient een vertrouwvolle sfeer scheppen die gecombineerd kan worden met een rechttoe-rechtaan aanpak van de kwestie.

Het wetend veld.

Is een deel van een hypothese. Het is een manier om ons voor te stellen hoe het mogelijk is dat er bij zovele opstellingen informatie lijkt vrij te komen die voor de vraagsteller heel relevant blijkt te zijn, zonder dat de representanten of de facilitator hiervan op voorhand ingelicht waren. Kort gezegd; bij een bepaalde kwaliteit van aanwezig zijn en van samenwerking, kunnen we als het ware 'inpluggen' op een wetend veld, waarvan de wetmatigheden en de ware reikwijdte ons nog vrijwel onbekend is.

Je twijfels.

Twijfels zijn gezond. Ze kunnen je helpen of in de weg zitten. Vooral 'ervaren' zal je verder brengen. Kom kennismaken op een open openstellingendag (zie agenda) als toeschouwer of representant.
Bij een intake voor een grotere opdracht (maatschappelijke opstelling) geven we graag een korte opstelling om het werk te ervaren.

Getuigenissen

"Als representant kreeg ik met elke opstelling ook inzichten over m'n eigen vragen en thema's. Tijdens elke opstelling kwamen er emoties, blokkades, rust. Alsof er informatie ergens in m'n onbewuste is opgeslagen, die naar boven mag komen tijdens de opstelling. Het is soms heel intens, maar tegelijk ook bevrijdend: het volstaat om gewoon aanwezig te zijn en te voelen wat er opkomt."
B.H.

Het antwoord dat mijn opstelling gaf was verrassend. Ik geef mezelf nu de tijd om dit helemaal te laten doordringen.
M.G. 

Aanbod voor teams en organisaties: zie submenu's.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Alles is natuur, ook wij, mensen en onze invloedrijke creaties. 

Waarom Buitenkans niet openen met een prachtige foto van ongerepte natuur? 
De tijd is voorbij dat we de wereld en onze levens konden opsplitsen in afgescheiden werkelijkheden. Elk leven, elke biotoop is deel van het geheel. Elke biotoop is natuur, hoeveel of hoe weinig hij ook door de mens mee gecreëerd is. De ene omgeving is al wat natuur-wijzer dan de andere. De tijd is gekomen dat we als mens, individueel en met onze gemeenschappen en organisaties, ons 'stewardship' over deze aarde op een volwassen manier gaan opnemen.
Technologie en natuur, individueel en collectief belang, immateriële overvloed en materiële beperkingen, delen en ondernemen, mannelijk/vrouwelijk, stad/platteland en al die schijnbare tegenstellingen dragen samen het potentieel in zich voor een 'Bright Future' van duurzame vrede, welvaart, welzijn en heling. En voeg daar gerust aan toe al wat jij aan je jezelf, je 'verwanten' en de hele wereld mag toewensen. Vluchten kan niet meer. De natuur in de stad brengen, en plaatsen opzoeken waar de natuur 'vanzelfsprekender' is, kan nog wel.

Als Natuurwijzer sta ik je bij om die vanzelfsprekende natuur te vinden: zowel binnen als buiten jou als individu of als groep.

 

Als mens zijn we in wezen meer gelijk, dan verschillend.
Al te dikwijls worden mensen beknot in rollen en maatschappelijke posities waar ze nooit zelf voor kozen.
Het is dus goed dat de beweging naar 'gelijkheidwaardigheid' zich op vele vlakken manifesteert!
Soms worden daarbij de verschillen echter ontkend en zelfs bestreden.
In de praktijk zien we hoe mensen zich dikwijls ofwel conformeren aan 'verschillende' opgelegde clichés, ofwel er zich net van afwenden. Het is een 'halfslachtige' oplossing voor de spanning die het verschillend zijn teweeg brengt.
Wanneer het verschil echter vrij mag ervaren en beleefd worden wordt het net interessant; opwindend; vruchtbaar!  

In mijn coachings, opstellingen en andere Buitenkans-activiteiten ontmoet ik steeds opnieuw de kracht van onze gender-essentie.   
Ik verzorgde verschillende programma's waar we met mannen en vrouwen samen op zoek ging naar die essentie.

Sinds lange tijd begeleid ik, als man, geregeld activiteiten exclusief gericht op mannen.  Daarin gaan we, samen met andere mannen, op zoek naar de 'mannelijkheid' die bij ons past en het leven dient.  Een man heeft de nabijheid van andere mannen nodig om zijn eigen mannelijke waarde voluit te kunnen omhelzen. Van daaruit kan hij dan steeds opnieuw, in zijn eigen kracht, de wereld, de vrouw / het vrouwelijke ontmoeten, hen dienen en ervan genieten. 

Verwacht u in de toekomst ook opnieuw aan een gelijkaardige Buitenkans, exclusief voor vrouwen, begeleid door een vrouw.