Als procesbegeleider, maatschappelijk innovator én landbouwer, was ik betrokken bij vele ondernemingen waarin het beheer van een collectief goed centraal stond. Op basis van deze ervaringen initieerde ik 5 jaar geleden een uniek experiment: de cocreatie van een multifunctionele gemeenschapsgrond. Hiertoe richtten we de coöperatie 'Bright Futures' waarmee we in Veerle-Laakdal een boerderij met 7ha landbouwgrond en bos aankochten.  Bright Futures wil mensen met mekaar én de natuur laten verbinden op het kruispunt van toerisme, landbouw, biodiversiteit, educatie en innovatie. We zoeken uit hoe 'delen' én 'persoonlijk ondernemen',  in een langdurende verbondenheid met een locatie en een gemeenschap, een alternatief kan bieden voor de dilemma's waarop we in de evolutie naar een warmere en meer duurzame samenleving soms vast komen te zitten.

Het werd een 'pionierstocht' met veel hindernissen en leerervaringen. Sluitende antwoorden voor 'Brighter Futures' zijn we nog lang niet toe. Doch onze mooie plek en unieke aanpak inspireerde al heel wat passanten, beleidsmakers, ondernemende burgers, sociale innovators. De praktijk zelf leerde ons veel, bracht onze bij nieuwe inzichten en ideeën. Zij  leverde ook heel wat praktische ideeën en lessen die voor andere pioniers erg interessant zijn.

Graag laten we je mee genieten en leren van Bright Futures.

- Een eenvoudig begeleid bezoek bieden we momenteel niet aan, maar we verwijzen je graag naar de activiteiten georganiseerd door verschillende vennoten. Door deelname kan je het  'hart van de Merode' al aan de lijve te ervaren.

- Wil je Bright Futures uitgebreid bezoeken en inspiratie en kennis opdoen op de raakpunten van hart v/d Merode met jouw dromen, vraagstukken, beleidsdomeinen?

- Wil je ook doelgericht  je laten uitdagen, in gesprek gaan, en evt. ook gecoacht worden rond je eigen projecten plannen?   

Kies voor een rondleiding op maat !

Rik Verschueren biedt deze rondleiding aan voor 1 tot 5 personen.
We wandelen doorheen het domein, de ontwikkeling, de werkwijze en het potentieel van Bright Futures en we gaan daarbij in op jouw eigen specifieke interesses en vragen.

Een Buitenkans-bezoek aan Bright Futures brengt je dichter bij je eigen mogelijkheden plannen, verlangens, drijfveren, en die van je organisatie, maar nodigt ook uit tot een aantal verschuivingen in je manier van kijken naar de wereld.

Je bepaalt zelf of je dit meer of minder via ervaring en informatie, dan wel via een coachende weg wil aangaan.

 

Meer info

 >> Rondleiding op maat: praktisch.