Als mens zijn we in wezen meer gelijk, dan verschillend. Al te dikwijls worden mensen beknot in rollen en maatschappelijke posities waar ze nooit zelf voor kozen. Zeker ook gender-rollen.
Het is dus goed dat de beweging naar 'gelijkwaardigheid' zich op vele vlakken manifesteert.
Ook is het goed dat er ruimte kwam voor gender-fluidity en voor de innerlijke man en vrouw in elk van ons.

In de praktijk zien we hoe mensen zich dikwijls ofwel conformeren aan 'verschillende' opgelegde clichés, ofwel er zich net van afwenden. Verschillen worden ook soms ontkend en zelfs bestreden. Het is een 'halfslachtige' oplossing voor de spanning die het verschillend zijn teweeg brengt.
Wanneer het verschil echter vrij mag ervaren en beleefd worden wordt het net interessant; opwindend; vruchtbaar!  

In mijn coachings, familie-opstellingen en andere Buitenkans-activiteiten ontmoet ik steeds opnieuw de kracht van onze gender-essentie.   
Ik verzorgde verschillende programma's waar we met mannen en vrouwen samen op zoek gingen naar die essentie.

Sinds lange tijd begeleid ik, als man, activiteiten exclusief gericht op mannen.  Daarin gaan we, samen met andere mannen, op zoek naar de 'mannelijkheid' die bij ons past en het leven dient.  Een man heeft de nabijheid van andere mannen nodig om zijn eigen mannelijke waarde voluit te kunnen omhelzen. Van daaruit kan hij dan steeds opnieuw, in zijn eigen kracht, de wereld, de vrouw/het vrouwelijke ontmoeten, dienen ervan genieten..  Met meer vertrouwen in zijn eigen mannelijkheid komt er ook ruimte voor zijn eigen vrouwelijke kant en waarden.