Organisatie-opstellingen kunnen laten zien wat er in de onderstroom van een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen of de verschillende managementlagen zijn, hoe de waardecreatie, en de interacties tussen de diverse stakeholders verlopen, waar de realisatie van de missie stroomt en waar niet, en vooral ook, wat er aan potentieel in het systeem aanwezig is.

De opstellingen geven niet alleen inzicht in de onbewuste dynamieken en mogelijke 'blokkades' in een systeem, maar brengen de deelnemers ook op een intuïtieve manier bij inzichten en handvaten waarmee ze adequater kunnen handelen en positieve veranderingen bewerkstellingen.

Het 'opstellen'.

Bij een opstelling kiest de cliënt in overleg met de facilitator een aantal 'representanten' voor figuren, functies of andere relevante elementen bij zijn vraag. Deze representanten worden 'opgesteld' in een speelveld, en zullen in de loop van de opstelling enkel hun gewaarwordingen vertolken. De facilitator bevraagt de representanten en experimenteert, in overleg met de vraagsteller, met verplaatsingen en andere systeeminterventies. Alle interventies zijn erop gericht de mogelijkheden tot een gunstige verschuiving in het systeem te verkennen. De cliënt krijgt vertrouwde en minder vertrouwde elementen van het systeem te zien en te horen op een manier die zowel zijn inzichtelijke als intuïtieve kwaliteiten aanspreekt. Dit stelt hem in de mogelijkheid om de beperkingen van zijn bestaande schemas en interpretaties te overstijgen en zich op een meer effectieve manier tot de complexe werkelijkheid te verhouden.

Het resultaat is een toegenomen helderheid, meer energie en ontspanning bij de vraagsteller, en op termijn ook tot een betere afstemming in de interacties tussen de verschillende actoren van het systeem.

Klanten

Zowel afdelings- en organisatieverantwoordelijken als externe consultants kunnen beroep doen op ons opstellingenwerk.

Klanten vòòr u waren o.m. :
VVSG, Stad Genk, Bayer, OCMW Kortrijk, Colruyt, Change- Designers, Heerlijckyt van Elsmeren, Van Kelst en Co, Attentia, Vlaamse Overheid, Starterslabo, Schakel, De Kaasdroger.

Formules

Afhankelijk van de inzet van het opstellingenwerk heb je keuze tussen verschillende formules:

1. Organisatie-opstellingen individueel

Eén of meerdere vraagstellers van de organisatie krijgen een aparte opstelling. Bijvoorbeeld:

  • 1 cliënt (bijv. CEO) kijkt in het licht van een welbepaald thema naar zijn organisatie en zijn functie daarin.
  • de organisatie (bijv. HRM) of externe consultant, nodigt meerdere sleutelfiguren uit voor een eigen opstelling, buiten elkaars aanwezigheid. De persoonlijke bevindingen worden meegenomen naar een volgende stap in het proces.

Buitenkans en/of de organisatie zorgt voor niet-betrokken discrete representanten.

2. Organisatie-opstellingen in groep

Deze formule is vooral aangewezen om collectief het potentieel, de visie en de strategische keuzes van de organisatie (of afdeling) te onderzoeken en te toetsen; resultaten en overgangen te vieren. Ze wordt ingezet om nieuwe terreinen, producten, processen en markten te verkennen. De formule kan verder ook gebruikt worden bij het scenario-plannen, en het prototypen van nieuwe systemen.

De benadering van terugkerende organisatorische en inter-menselijke problemen, in groep, is ook mogelijk, mits ingebed in een ruimer professioneel begeleid traject door een derde. Voorwaarde is dat er genoeg veiligheid en/of vertrouwen is om gezamenlijk naar de specifieke posities van actoren binnen het systeem en de onbewuste dynamieken te kijken. Zoniet is eerder de formule 1. aangewezen.

3. Thematische opstellingen - Workshop Theateropstellingen

Dit is een interessante en erg laagdrempelige formule om deelnemers een ontspannende, teamversterkende, én zingevende ervaring met opstellingen te bieden. Zij is in het bijzonder geschikt voor thematische bijeenkomsten binnen de organisatie of ruimere events en trefdagen.

De workshop is gebaseerd op onze ruime ervaring met theateropstellingen.

  • Een aantal deelnemers krijgen er de kans de positie in te nemen van 'acteur-representant' en krijgen en 'snelcursus TheO'.
  • De andere leden van de groep vormen het publiek verkent gezamenlijk het thema, en vaardigt vervolgens een vraagsteller af met een 'onderzoeks'vraag die relevant is voor het thema. r

Het resultaat is ofwel een indringende collectieve leerervaring ofwel een verbindende ervaring met veel humor en poëzie. En als thema, publiek en context even meezitten: de optelsom van dat alles. 

Er zijn geen externe representanten nodig. De mogelijkheid bestaat wel om een getrainde muzikant bij in te huren. 

Begeleiding

 Rik Verschueren. 

Rik volgde de opleiding familieopstellingen aan de Educatieve Academie te Antwerpen en de jaaropleiding organisatieopstellingen bij Johannes Smidt en Kernkracht KULeuven, met  navorming o.m. bij prof. Dr. Matthias Varga von Kibéd. Hij deed ervaring op als facilitator én deelnemer aan tientallen opstellingen in zeer diverse settings en ontwikkelde een eigen stijl die integer is maar ook humoristisch en erg verrassend kan zijn. Hij creëerde samen met Gil Renders de werkvorm 'theateropstellingen' waarbij opstellingenwerk met de inzet van professionele acteurs voor grotere deelnemersgroepen kan ingezet worden.

Kennismaken

Contacteer mij vrijblijvend voor verdere informatie.
Een korte telefonische verkenning van het thema voor een mogelijke opdracht is gratis.

Je kan ons opstellingenwerk ook aan den lijve ervaren.

  • stel u kandidaat voor onze pool-representanten, en je wordt uitgenodigd voor deelname aan een opstelling wanneer er zich een gelegenheid aandient.

  • abonneer u op onze nieuwsbrief voor info over open opstellings-dagen.

Prijzen en voorwaarden

Contacteer mij