'Sustainable Development Goals'.

17 doelen om onze wereld te transformeren
In 2015 hebben landen de Agenda 2030 en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aangenomen. In 2016 is de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering in werking getreden, waarin wordt ingegaan op de noodzaak om de stijging van de mondiale temperaturen te beperken.
Overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld werken samen om de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030 te verwezenlijken.
De Agenda is universeel, inclusief en ondeelbaar en roept op tot actie van alle landen om het leven van mensen overal te verbeteren.

 1. SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 4. SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 7. SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 9. SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
 15. SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 16. SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 17. SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling